Ercsi Ezoterikus klub

Első ezoterikus Ercsi honlap

           A fehér ló mondája

A fehér ló mondája a honfoglalás környékén született legendák, mondák egyike, amely évszázadokon át szájhagyomány útján maradt fenn, míg lejegyezték. Több forrás is fennmaradt erről a történetről. A fehér ló mondáját Anonymus is beleszőtte történeti munkájába, de szó esik róla a Budai és a Dubnici Krónikában is. A legteljesebb történet a Képes krónikában őrződött meg, amely a 13. század végén íródott. A monda leggyakrabban a morvák elleni magyar cselről szól, de valószínűleg ezt a módszert alkalmazták a bolgárok és más szomszédos népek ellen is.

 

A monda (A Képes krónika nyomán) 

A kép baloldalán Kusid köszönti Szvatoplukot és népe nevében, átadja ajándékát: Árpád ménesének leggyönyörűbb példányát. Illusztráció a Képes krónikában

Árpád vezér és nemesei hallottak Pannónia gazdagságáról, hogy legjobb folyó a Duna, és jobb föld a világon sehol sincsen, ezért közös elhatározással elküldtek egy hírszerzőt, név szerint Kusidot, és Botondot hogy az egész földet szemlélje meg, és a föld lakóit kérdezze ki.

Amikor Kusid és Botond Magyarország közepébe eljött, és a Duna menti részekre leszállott, azt látta, hogy a táj kellemes, körös-körül a föld jó és termékeny, a folyó jó és füves. Mindez tetszett neki. Ezután elment a tartomány fejedelméhez, aki Attila után ott uralkodott, a fejedelmet Szvatopluknak hívták.

Kusid köszöntötte és népe nevében, átadta ajándékát: Árpád ménesének leggyönyörűbb példányát. Cserébe egy kulacs vizet kértek a Dunából, egy marék földet és egy kis füvet a mezőkről. Amikor Szvatopluk a magyarok szándékát meghallotta, nagy örömmel örvendezett. Kusid pedig a Duna vizéből kulacsát megtöltötte, perje fűvel tömlőjét megrakta, aztán fekete földből rögöket vett fel, azzal az övéihez visszatért.
Amikor elmondotta mindazt, amit látott és hallott, és a kulacs vizet, a földet és a füvet megmutatta, mindjárt felismerték, hogy a föld igen jó, a víz édes, és a mező füve hasonlatos ahhoz, amit Kusid nekik elbeszélt. Ezután Kusidot és Botondot a fejedelemhez visszaküldték. Árpád vezér ezalatt a hét vezérrel Pannóniába bejött, de nem mint vendég, hanem mint a föld jogos örököse és birtokosa.

- Árpád és vitézei neked azt mondják, hogy azon a földön, amelyet tőled megvettek, tovább semmiképpen se maradj. A földedet lovon, a füvedet féken, a vizedet nyergen megvették, és te szegénységed meg kapzsiságod miatt a földet, a füvet és a vizet nekik átadtad.

Amikor a fejedelemnek ezt az üzenetet átadták, mosolyogva így szólt:

- Azt a lovat bunkós bottal agyonüssék, a féket a mezőre kivessék, az aranyos nyerget a Duna vizébe hajítsák! Erre a követ így szólt:
- Ha a lovat megütteted, a mi kutyáink egyék meg, jól kikerekedik tőle a horpaszuk, ha a féket a fűbe kiveted, kiássuk és a gyerekeknek adjuk a cifra játékot, ha pedig a nyerget a Dunába hajítod, halászaink az aranyos nyerget a partra kiteszik és hazaviszik.

Amikor a fejedelem ezt meghallotta, gyorsan sereget gyűjtött, mert félt a magyaroktól. Szövetségeseitől is segítséget kért, majd a csapatokat egyesítette, és a magyarok elé vonult. A magyarok eközben a Duna mellé érkeztek, és egy gyönyörű mezőn hajnalhasadtával csatát kezdtek. Az Úr segedelme velük volt: színük elől Szvatopluk fejedelem futásnak eredt.
A magyarok egészen a Dunáig üldözték. Ott Szvatopluk ijedtében a folyóba beleugratott, és a sebes vízbe belefulladt.

                   A monda valóságalapja 

A fehér ló mondája egyes korábbi változatok esetében Szvatopluk apjával, Mén Maróttal játszódik le. A magyar vezérek a történet szerint egy ősi keleti jogszokást használnák ki. E szokás alapja az a hiedelem, hogy az országból, településből, házból kihordott föld, por vagy bármilyen tárgy az országot, tájat stb. ellenséges erők hatalmába juttatja. A birtokszerzésnek ez a sajátos módja máshol is jelen volt. Hérodotosz a perzsákról írt művében leírja ezt a jogszokást, és több korabeli arab forrás is élő szokásként említi meg.
Persze a morva fejedelem erről nem tudhatott, és ez megalapozta a két nép ellenségeskedését. A magyarok mintegy casus belliként küldték az ajándékot a morva udvarba. A legendának azonban feltehetőleg nincs sok köze a valósághoz, hiszen Árpád magyarjai akkor érkeztek a Kárpát-medencébe, amikor Szvatopluk már meghalt. A Dunántúl elfoglalása valóban a morvák elleni csatában sikerült, de a történelem során nagyrészt jó kapcsolat állt fenn ezzel a szomszédos néppel.

A csuvas, votják, mordvin nép körében századunkig élt a lopott föld termékenyítő hatásában, illetőleg a meglopott terület termékenység-vesztésében való hit, amelyre rítusok épültek, de amelyből egyúttal népek közti háborúskodások is származtak.

Forrás: wikipedia


Fantasia
Angyali történetek


                                   2011.  AZ ÚJ FÖLD ENERGIÁI

                              – Celia Fenn/Mihály Arkangyal

 
A Föld befejezte átmeneti átalakulását, melyet a Nagy Kereszt összehangolásakor [2010. aug. 4-7] kezdett el.
 
Az átrendeződése az 5. dimenzióba és egy új Idővonalon megkezdődött.
 
2011. január 4.-én a Föld teljes mértékben összhangba került a neki szánt új pályájával, és azzal az új frekvenciával, amely azt biztosítja, hogy megérkezzen a 2012-es decemberi Csillagkapu átjáróba, beérkezzen az Időtlenség és a Végtelen frekvencia adományaiba.
 
Frekvenciaváltás történt, egy magasabb tudatosságú frekvencia van jelen, és ez gyorsabb ütemű itt, mint a 3 D-s. Az a Paradoxon, hogy az itt tapasztalt gyorsabb 5 D-s frekvencián kevesebb időbe kerül a megtapasztalási idő. A 3 D-ben ezt a frekvenciát úgy tapasztalod meg, hogy az idő felgyorsul és a dolgok sokkal lassabban történnek meg.
 
Isteni kegyelemből, most ez a 2 frekvencia  (a 3. D és 5. D-s)  egyszerre van jelen, hogy a Föld lakosságának legyen ideje alkalmazkodni az Új frekvenciához és idővonalhoz.
 
Mindkettő egyszerre lesz jelen és elérhető, optimálisan 2012. közepéig, majd a 3 D - s rendszer elkezd összeomlani, ahogy a Föld elkezdi bejárati útját a 2012-es decemberi Csillagkapun keresztül az Időtlenség és a Végtelen Tudatosság zónájába, és ahogy már felkészült Tudatosság új evolúciós lépésébe, amikor is: A FÉNY ÚJ KORSZAKA ÉS BÉKESSÉGE BEKÖSZÖNT.
 

Elhatározott személyes felkészülésre van szükségünk a következő 18 hónapban.
 
A régi időszak zsákutcába került, úgy érezzük majd egyre gyorsabban, folyik majd az idő, rohanást, idegességet, túl sok tennivalót látunk majd magunk körül, míg az 5. d-s idővonalon, úgy érzed majd, hogy minden lelassul, nyugalomban és békességben van, és mindenre lesz/van bőven időd, bármit is szeretnél.
Úgy érezheted, minden nyugodt és békés, és minden rendben van, isteni rendben van az életünkben.
 
Bőségben és jólétben fogjuk megtapasztalni, attól függetlenül, milyen a pénzügyi helyzetünk, és akkor megérkeznek a csodák az életünkben, ahogy felénk mozog az élet kalandja a Földön.
Fontos leföldeni magunkat az új idővonalon, hogy a Fénytestünk és Fizikai Testünk hozzásimuljanak az új frekvencia rezgésébe, mert minél magasabb a rezgés energiája, annál lassabbak lesznek az élettapasztalásaink.
 
Kezdetben előfordulhatnak némi összehangolási zavarok, szorongás, alvászavar, kimerültség, hányinger, ahogy a test foglalkozik az új időfrekvenciával. Ez egy ideiglenes tünet: Mozgási Émelység, amint a szeretet beállítja és újrakalibrálja a testet az új frekvenciába magát.

A fizikai test is keresztülhalad a felemelkedési folyamatán, változik és összehangolódva halad át a 2012-es Végtelenség időkapun.
 
Mentesítsük magunkat a drámáktól, a múlt energiájától, és a szeretet és megbocsátás elegye legyen az első, hogy a fénytestet és fizikai testet összhangba tartsa az Isteni Akarat.
A tudatosság része, az, hogy érezzük magunkat: legyünk békességben, meditáció és mély levegővétel segít.
 
A Békesség energiája: nem a konfliktus és háború hiánya. Inkább egy különleges energia, egyben a feltétel nélküli szeretet, könyörületesség és Hála energiája. Egy olyan belső energia, amelynek először ki kell virágoznia a szívben, hogy megtapasztalható legyen a külső valóságban.
 
A belső béke tudatos lehorgonyozása a szívekben, ez az új Föld mag-megnyilvánulása.
Mindenki, aki ezt eléri, a Fény Mesterévé válik, és meg tudja nyilvánítani az Új Földet és Új Idővonalat az életében.
 
Az egyik legfontosabb dátum ebben az évben: 2011:11:11 lesz, amikor a Csillag és Időkapu megadja a végső beállításait a Föld utazásának, majd a Galaktikus sík összehangolódásán keresztül: 2012.12.12-n keresztül, 2012.:12:21-én beérkezik az Időkapuba.
 
Az utazás tehát tovább folytatódik ebben az évben.
 
Celia Fenn/Mihály Ark
 
Forrás: http://www.dragonsystem.hu/fenyegyseg/
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 29
Tegnapi: 3
Heti: 63
Havi: 38
Össz.: 49 504

Látogatottság növelés
Oldal: Misztikus történetek
Ercsi Ezoterikus klub - © 2008 - 2021 - ercsiezoteria.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »