Ercsi Ezoterikus klub

Első ezoterikus Ercsi honlap

sziv3.jpg

A szeretet útja

Jelenleg egy csodálatos könyvet olvasok, amit egy kedves ismerősömtől kaptam, akit nagyon szeretek. Olyan részhez érkeztem, amit gondoltam megosztok mindenkivel.Az akácfából nem lehet faragófejszével kivenni a nektárt. A laboratóriumokban valamennyi tudós a világ összes akácfájából sem tudna egyetlen csepp mézet kisajtolni erővel, tudással. De ha az áldott nap megsüti, a szűrós tövisek között megjelennek a bimbók, napok alatt virágba borulmak, és ontani kezdik a nektárt.

Szelíd jósággal, csendes szeretettel egymásból ki tudjuk szeretni a jót.Élni, virágba borulni, gyümölcsöt teremni jó az akácnak. Erre született, ez létének célja és értelme. Világunkat nem az erőszak, nem a durvaság , nem az önzés vitte, viszi elébb, hanem a szelíd jóság, az önzetlen szolidarítás, a napfény, melytől kinyílnak a göcsörtös, tövises akácokon a virágok és az emberi szívekben az önzetlen jóság és a testvéri szeretet.A tanárok, szülök, elöljárók szelíd jósága, tiszta szívük melege tudja a gyermekeket, fiatalokat, de a népeket és a nemzeteket is virágba borítani, az önzetlen jó cselekedetek édes nektárjának csepegtetésére késztetni. Durva akarattal, agresszív magatartással, furfangos manipulálásokkal nem lehet se a gyermekeket, se az embereket, se a népeket jobbá tenni.Csak egyetlen út áll előttünk nyitva: a szeretet útja. Minden más út zsákutca, mely nem vezet sehova.Böjte Csaba: Ablak a végtelenre

Metatron
 
2011. EZ AZ ÉV A KVANTUMUGÁRS ÉVE, EGY SPIRITUÁLIS UGRÁS ÉVE !!!
 
 2011. EZ AZ ÉV A KVANTUMUGÁRS ÉVE, EGY SPIRITUÁLIS UGRÁS ÉVE !!!


2011. júniusában egy 30 napos nagyon fontos váltás időszak következik be a Föld és az emberiség valóságában, bár ez a változáshullám már sokkal korábban, hónapokkal ezelőtt indult be.

A régi energia felszabadítása történik, amely már nem egyezik össze az Új Föld rezonanciájával, és ez a felszabadítás meg fog történni mikro, makro és globális szinteken.

A változás egy szelét érzékelhetjük az Észak-Afrikai és Közel-Keleti társadalmak feszültségei, zavargásai láttán.
A két energiaminőség szétválása elkezdődött, és folytatódik tovább. Az új katalizátorenergia egy növekedési folyamatot, és gyökeres változásokat tartogatnak, hoznak mindenki számára és ezek a Legfőbb Jótól származnak. Ezeknek keresztpontjában a 2011. június 21.-i napforduló áll.

Minden egyes pillanatunk, megoldásokat hoznak, tartalmaznak, és lehetővé teszik az Én finomhangolásával, hogy felgyorsuljanak a megrögződéseink eltávolításai, így most sokkal jobban kihasználhatjuk a Változás Szelének áramlását.

Szembenézve az egyedi és különleges kihívásokkal, minden a nyereségünkké válhat, és a fejlődésünket szolgálhatja.

A legfontosabb, hogy megérezzük: SZERETVE VAGYUNK, ÉS A SZERETET AZ ÖRÖK KULCSA MINDEN FEJLŐDÉSÜNKNEK. De a Szeretetnek erőre és állhatatosságra van szüksége, hogy a létezés igazsága által ki tudja magát fejezni bennünk az Önvalónk.

ÉS ENNEK MOST VAN ITT AZ IDEJE.


Minden pillanat rendkívülien fontos ezekben a felgyorsult energiákban, amelyek a Kozmoszból érkeznek az Új Földre és mindannyiunk számára.

Egy új energia van jelen a bolygón, és ez az energia arra törekszik, hogy aktiválja bennünk a tudatosságot és a fény hányadosát, és képessé tesz bennünket arra, hogy egyre több fényt tudjunk megtartani magunkba, amely a szeretet teljességéből sebesen árad felénk.

Kezdjük végre már megérteni, milyen gyönyörűek, rendkívüliek vagyunk valójában, és kezdjük végre elfogadni az Isteni Önvalónk igaz szeretetét. Így nagyon is értékessé válhatnak számunkra ezek a felemelő idők.

Mi mindannyian Isteni Hatalommal, felhatalmazással rendelkezünk, és ezt fel kell ismernünk magunkban ahhoz, hogy megújuljunk, hogy elfogadjuk saját magunkat, hogy átmosson bennünk a végtelen feltétel nélküli szeretet.

Ez a hiteles fényutazásunk a miénk és ez gyönyörű újra fel fogjuk fedezni a feltétel nélküli szeretet eksztázisát, meditációinkban is, melyeket az új és kiterjedt energiák hoznak el számunkra.

Nyitottnak kell lennünk arra, hogy végre megláthassuk, hogy mennyire fontos az életünk, nemcsak a Föld, hanem a Kozmosz tekintetében.

Nyitottnak kell lenni arra is, hogy megláthassuk, hogyan áramlik be ez a szeretet energia a fizikai birodalomba, kiterjedve és körülölelve mindent,

A dimenziók közötti fátyol elvékonyult, és a másik oldalon lévő részeink gyengéden próbálják megérinteni szíveinket. Ez a nagyobb részünk, a kvantum Énünk, az igazi valóságunk, telis tele megálmodott élettapasztalatokkal.
A Felsőbb Énünk tudomásunkra akarja hozni, ahogy az van az Angyali Birodalomban, mennyire szeret bennünket és milyen rendkívüli és csodálatosok vagyunk.

Olyan sokszor kétségbe vontuk magunkat, olyan sokszor nem találtuk a helyünket itt a Földön.

Mindig voltak közöttünk kételkedők és tagadók, akik azt mondták, hogy a felemelkedés soha nem történik meg, mert az emberiség nem alkalmas, és nem érdemes arra, hogy magasabb tudatosságba kerüljön. De ma már miénk ez a siker, és nekünk tulajdoníthatóan a felemelkedés ma már teljes bizonysággal itt van. Ez most nyilvánul meg. Valójában már két évtizede, (1992: 01.11 - 11:11 !!! lásd az Idővonalban) de akkor még az emberiség nagyobb része nem adott hitelt ennek a valóságnak.

Sokan még mindig nem veszik észre azt, hogy annak a munkának, amit a fátyol mindkét oldalán végeztünk az elmúlt 25 évben (lásd: 1987 aug. 16/17-től a 13 mennyország ciklus a maja időben, Harmonikus Közelítés), hogy jelentősen megváltozott a Föld, és újjászülettünk egy teljesen más paradigmában.

Ezután arról lesz szó, hogy mi történik a következő hónapban és 2011. hátralévő részében (2011.11.11).

Függetlenül a naptári napoktól, sokkal erősebbek és fejlődésképesek leszünk, mert 2011 EZ AZ ÉV A KVANTUMUGÁRS ÉVE, EGY SPIRITUÁLIS UGRÁS ÉVE !!!

 

Metatron a Fény Ura/Tyberron közvetítésében 

Közreadja: foldicsillagok.hu


Terézanya Jövendölése

terez_anya.jpg

2002. június 25-én jelent meg a Jövedölés c. folyóiratban, Evangeline McGrath karmelita nővér tollából.)

Teréz anya 1997. szeptember 5-én 21 óra 30 perckor halt meg a Kalkutta-i kolstor anyaházában. Kb. 20 óra 15-kor felébredt és maga köré hivatta a nővéreket, és a következőket mondta:

“Egy látomásom volt. Az Úr Jézus Krisztus megparancsolta, hogy önöknek kinyilatkoztassam, hogy fel legyenek készülve egy siralmas időszakra és a baj ellen védekezni tudjanak.

A négy lovas (Jelenések Könyve 6,1-9) felült a négy lóra és a “lovaglás” elkezdődött. Öt éven belül fogják a patájuk hangját hallani. Az első három lovas megfelel a JK-ben leirtaknak, de a negyedik – a halál – a sötétségből átváltozik a világosság, a remény tűzévé (Leuchtfeuer). Az első lovas – a pestis – kivonult kézijjal a kezében. A második, egy vörös lovas hosszú kardokkal – a háborút jelenti. A harmadik egy fekete lovon ült, kezében mérleg volt, és éhség volt a neve. A negyedik lovas – kezdetben fakó szinű – neve a halál. (A pestis először Ásziában tör ki ebben az évben, de a WHO nem veszi figyelembe, gyorsan elterjed és sok millió ember esik áldozatul. 2003-ban a Közel -Keleten háború tör ki. Ez egy merénylettel kezdődik, egy fontos személyiség ellen, az arab-izraeli konfliktusban. Ez a félelmetes esemény az öngyilkossági támadások egész sorát váltja ki az Egyesült Államok ellen. A fanatikusok támadásainak célpontjai: bevásárlóközpontok, tömbházak, sportlétesitmények. Terroristák által vezetett repülőgépek zuhannak a kormány épületére, emlékművekre és Mount Rusmorera. Az elnök bejelnti, hogy az amerikai érdekek veszélyben vannak. Oroszország és Kina u.ilyen álláspontra helyezkedik. (Oroszország Amerikához csatlakozik, Kina az arabokhoz.) Egy nehéz, véres időszak következik. Amerika győztesen kerül ki, de nagy veszteségekkel az emberi életben, és a gazdasági rendszer is összeomlik. Ekkor jön a harmadik lovas, az éhinség! A világkereskedelem szétrombolása, a háborúk és csapások által eltorhad a termés a földeken. Az egész világon éhinség uralkodik. Amikor mindez a tetőfokára lép, az egész földön kemény tél lesz.

Ekkor jelenik meg a negyedik lovas, mely nem a halál lesz, mint a JK-ben, hanem a REMÉNYSÉG. Kezében tart majd egy kőtáblát, melyre egy ima lesz bevésve. Teréz anya hangsúlyozta, hogy ez az ima egy fegyver lesz, mert mindazok, akik imádkozzák, megmenekülnek az első három lovas által okozott csapásoktól.

(New York-i polgárok milliói lesznek szemtanúi egy csodának: az iker torony ismét látható lesz, s azok is, akik ott meghaltak – fehér ruhába öltözötten. (Ez a jelenség majdnem egy teljes napon át lesz látható, majd a sötétség beálltával eltűnik.) Ez a reménység üzenete lesz Amerika, és az egész világ számára.

Emberek százai lesznek a tanúi annak az üzenetnek, amikor a Szűzanya bejelenti a győzelmét a háborúk fölött és egy ezer éves béke kezdetét a földön. A Szűzanya kinyilatkoztat egy kétezer éves titkot: SZENTFIA VISSZATÉRÉSNEK IDŐPONTJÁT! (Teréz anya hansúlyozta, ez még azok életében lesz, akik most 80 évnél fiatalabbak.) Ezt követően Teréz anya lediktálta a megmentő imát, majd égre emelte kezét, arcán nagy megnyugvással és békével visszaadta lelkét Teremtőjének. (Teréz anya nem nyilatkoztatta ki a katasztrófa végeredményét, de azt igen, hogy az ima, amely a kőtáblára volt vésve, hatalmas erővel bir!

URAM! VEZESS ENGEM A HALÁLBÓL AZ ÉLETRE, A HAZUGSÁGBÓL AZ IGAZSÁGRA! VEZESS ENGEM A KÉTSÉGBEESÉSBŐL A REMÉNYSÉGRE, A FÉLELEMBŐL A BIZALOMRA! VEZESS ENGEM A GYŰLÖLETBŐL A SZERETETRE, A HÁBORÚBÓL A BÉKÉBE! ENGEDD, HOGY BÉKE TÖLTSE BE A SZIVEINKET, A MI VILÁGUNKAT ÉS AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉGET! BÉKE, BÉKE, BÉKE! AMEN

Forrás: http://utolsoidok.com
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 21
Tegnapi: 3
Heti: 55
Havi: 30
Össz.: 49 496

Látogatottság növelés
Oldal: Karizmatikus személyek
Ercsi Ezoterikus klub - © 2008 - 2021 - ercsiezoteria.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen weblap készítő egyszerű. Weboldalak létrehozására: Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »